ALPKE METAL MAKİNA İLETKEN ELEKT. SAN. TİC. A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda kalite ve performansı en üst düzeyde tutabilmek için gereken özeni ve ilgiyi gösteriyoruz.
Kalite Politikamız;

  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • Uygun çalışma ortamı ve koşulları oluşturularak, çalışanlarımızın motivasyonunun yüksek tutulması
  • Çalışanlarımıza, gerekli iç ve dış eğitimler vererek mesleki becerilerinin geliştirilmesi,
  • Yasal düzenlemeler, Müşteri Şartnameleri ve Kalite Yönetim Sisteminin gereklerinin yerine getirilmesi,
  • Kalitesi ile var olan müşterilerin korunması ve yeni müşterilerin kazanılması,
  • Müşterilerimizin, ihtiyaç ve beklentilerinin saptanarak, realize edilmesidir.
Alpke Kalite Politikası