Kalite Politikası

Alpke, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda kalite ve performansı en üst düzeyde tutabilmek için gereken özeni ve ilgiyi göstermektedir

Kalite Politikası

Alpke, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda kalite ve performansı en üst düzeyde tutabilmek için gereken özeni ve ilgiyi göstermektedir

  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • Uygun çalışma ortamı ve koşulları oluşturularak, çalışanlarımızın motivasyonunun yüksek tutulması
  • Çalışanlarımıza, gerekli iç ve dış eğitimler vererek mesleki becerilerinin geliştirilmesi,
  • Yasal düzenlemeler, Müşteri Şartnameleri ve Kalite Yönetim Sisteminin gereklerinin yerine getirilmesi,
  • Kalitesi ile var olan müşterilerin korunması ve yeni müşterilerin kazanılması,
  • Müşterilerimizin, ihtiyaç ve beklentilerinin saptanarak, realize edilmesidir.

Alpke Metal kalite belgeleri