Çevre ve
İş Güvenliği

Hem çevremiz için hem de çalışanlarımızın güvenliği için uyguladığımız politikalar

Çevre ve
İş Güvenliği

Hem çevremiz için hem de çalışanlarımızın güvenliği için uyguladığımız politikalar

Doğal kaynaklar, enerji, hammadde ve malzemelerin etkin kullanılmasını gerçekleştirmek, kirliliği önlemek,

Atıkların azaltılmasını ve zararsız hale getirilmesini sağlamak,

Yeniden kullanımı, olabildiğince geri dönüşümü desteklemek,

Atılan her adımda iş kazasını önleyici tedbirleri alarak sıfır iş kazası ile çalışmak,

Planlanan yatırımlarda çevre, sağlık, güvenlik faktörlerini ön planda tutmak,

Çalışanların çevre, sağlık, güvenlik bilincini geliştirmek,

Yürürlükteki çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri ve diğer şartları yerine getirmek,

Tüm bu konuları çalışanların sağlığını & güvenliğini ön plana çıkaran çevreci bir anlayışla sürekli olarak geliştirmek.